Budi prirodan i budi aktivan - AKTIVNI TURIZAM u zaštićenim i Natura 2000 područjima

Video: Budi prirodan, budi aktivan!

Ronilački vodič - Ronjenje u najčudesnijem dijelu sredozemlja

Karta ronilačkih lokaliteta

2017.

2. IZMJENA PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

PLAN NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2017.

GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2017.GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019.GODINU

JU PRIRODA ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016.GODINU

BILJEŠKE UZ GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016.GODINU

2016.

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2016.GODINU

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU "GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2015.G."

2015.

Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije - Priroda

Ispravak Godišnjeg financijskog izvještaja proračunskog korisnika JU Priroda ŠKŽ za period 01.01.2015-31.12.2015.

Godišnji financijski izvještaj proračunskog korisnika JU Priroda Šibensko-kninske županije za razdoblje: 01.siječanj 2015.- 31. prosinac 2015.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Šibensko-kninske županije za 2015. godinu

Propisi

Zakon o zaštiti prirode ( Narodne novine 80/13 )

2014.

Financijski izvještaji za 2014. godinu
Bilanca
Bilješke uz izvještaje
Izvještaj o obvezama
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Godišnji program za 2014. god.

2013.

Godišnji program za 2013. god.
1. NADOPUNA GODIŠNJEG PROGRAMA
2. NADOPUNA GODIŠNJEG PROGRAMA

2012.

Godišnji program za 2012. god

2010.

Izvješće o radu JU Zaštićene prirodne vrijednosti ŠKŽ u 2010. godini

 

SIPA is a project coordinated by the Regional Development Agency of Šibenik Knin County and funded by PHARE 2006: Cross-Border Co-operation betwen Italy and Croatia, Phare CBC/INTERREG IIIA - New Adriatic Neighbourhood Programme. Its content does not necessarily reflect the opinions of the European Commission. eu Zaštićeni lokaliteti
Zadarske županije
home info